Mikołajkowa Promocja od White Oaks,

Z okazji Mikołajek rozdajemy poduszki w prezencie!

Wystarczy, że dokonasz w naszym sklepie internetowym zakupów o wartości minimalnej 50 zł, a w prezencie otrzymasz jedną z naszych bawełnianych poduszek w amerykańskim stylu.

Wybierz poduszkę, która ci się najbardziej podoba: Chevron, Navy Imperial, Marsala Pattern, a może odcienie zieleni: Emerald Trellis lub Mint Pattern?

Wybraną przez Ciebie poduszkę dołączymy do reszty zamówienia. Życzymy dużo radości z okazji Mikołajek zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych 🙂


 

Regulamin Promocji: „Mikołajkowa promocja. Za zakupy powyżej 50 zł w okresie 27.11.2015 – 06.12.2015 poduszka White Oaks w prezencie.”

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Mikołajkowa promocja. Za zakupy powyżej 50 zł w okresie 27.11.2015 – 06.12.2015 poduszka White Oaks w prezencie.” jest White Oaks Bartosz Słowiński
  01-105 Warszawa, ul. Sowińskiego 53B/19, NIP 6572563316, REGON 361281781 (”Organizator”).
 2. Czas trwania Promocji: od dnia 27.11.2015 r. od godziny 21:00 do dnia 06.12.2015 r. do godziny 24:00, lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów Produktu promocyjnego. Miejscem przeprowadzenia Promocji jest terytorium Polski. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem prowadzonej przez Organizatora platformy internetowej dostępnej pod adresem www.whiteoaks.pl („Sklep internetowy”).
 3. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art.22(1) k.c., posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik Promocji”).
 4. Do udziału w Promocji jest niezbędne łączne spełnienie następujących warunków: a. złożenie w okresie Promocji zamówienia na towary poprzez Sklep internetowy, w tym zakupienie w ramach jednego zamówienia dowolnych produktów marki White Oaks o łącznej wartości min 50 zł (wartość samego produktu bez kosztów przesyłki). Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji spełni warunki niniejszej Promocji, otrzyma wraz ze zrealizowanym zamówieniem złożonym poprzez Sklep internetowy następujący gratis (do wyboru): bawełniane poduszki White Oaks: Navy Imperial, Emerald Trellis, Chevron, Mint Pattern, Marsala Pattern  („Produkt promocyjny”) – zał. 1. UWAGA: Dokonanie zakupu produktów marki White Oaks na kwotę min. 50,00 zł w ramach jednego zamówienia uprawnia do otrzymania jednego Produktu promocyjnego. Promocja nie kumuluje się.
 5. Produkt promocyjny otrzymany w niniejszej Promocji nie podlega wymianie na gotówkę, zamianie na inny towar, ani zwrotowi. Nie narusza to uprawnień klienta wynikających z tytułem rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.
 6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, każdorazowo spełniając warunki udziału w Promocji wskazane w pkt. 4. powyżej.
 7. Uczestnik Promocji przystępując do Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 9. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać na adres mailowy Organizatora: kontakt@whiteoaks.pl.

Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie przez Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi pisemnie Uczestnika Promocji.

 1. Wszystkie treści dotyczące Promocji zawarte w materiałach informacyjno-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu. 2
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 

Udostępnij wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *